replica watches discount bridal gowns christian louboutin 2012
efeso 4 bisaya

efeso 4 bisaya

Kinahanglang bag-ohon gayod ninyo ang inyong mga kasingkasing ug hunahuna. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo. 14Kag kon malambot na naton ini, indi na kita pareho sa bata nga madala sa nagkalain-lain nga mga pagpanudlo sang mga tawo nga nagadaya kag nagabali sang kamatuoran. 19그들은 감각이 무뎌져서 부끄러운 줄도 모르고 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 더러운 짓을 하고 있습니다. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus 31 Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa Anak sang Dios, agod mangin hamtong kita sa aton pagginawi kag mangin kaangay gid kita kay Cristo. 18그들은 깨닫는 마음이 어둡고 무지와 고집 때문에 하나님이 주시는 생명을 얻지 못하고 있습니다. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. (Karon, ano ang kahulugan sang, “Nagsaka siya. 그러면 가난한 사람들을 도울 수 있게 될 것입니다. 23Bag-uha ninyo ang inyo tagipusuon kag hunahuna. Taglayin ninyo ang lubos na pagpapakumbaba at kaamuan, may pagtitiyaga, at pagpaparaya sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Apan dili kini mao ang inyong nakat-onan kang Cristo! 14이제 우리는 사람의 속임수나 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 파도에 이리저리 밀려 다닐 어린 아이가 아닙니다. at: n. (substance) 1.astatine, at, atomic number 85: a highly unstable radioactive element (the heaviest of the halogen series); a decay product of uranium and thorium. 4:1 Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan s karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan t dengan panggilan u itu. Numeros 21:1-35—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 8Pareho sang ginasiling sang Kasulatan. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso. 그러므로 여러분, 내가 주님 안에서 여러분에게 강력히 말합니다. 30Indi ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sang Dios. Sa baylo, magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo pareho sang pagpatawad sang Dios sa inyo paagi kay Cristo. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa … This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. Ang ining daan nga pamatasan amo ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga mga handom nga nagadaya sa inyo. may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga ginhatag ni Cristo sa tagsa-tagsa sa aton suno sa iya gusto. 5May isa kita ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigkatawo kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Cristo. 2 Ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. Awhag sa Panaghiusa. Indi ninyo paghatagi sing lugar si Satanas. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa Adlaw nga luwason kamo sa Dios. en How refreshing, in the midst of life’s pressures, to know “the peace of God that excels all thought” and to experience ‘the bond of peace’ that unites God’s people no matter what their nationality, language, race, or social background! niya ang tanan.) 4 Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw. ginapaandaman ko kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios. ang nagapuyo sa aton. 13Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa Anak sang Dios, agod mangin hamtong kita sa aton pagginawi kag mangin kaangay gid kita kay Cristo. Indi bala nga nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus, kag tungod nga kamo ara sa iya, gintudluan kamo sing kamatuoran nga ara sa iya? Ibuod ang Mga Taga Efeso 4:7–10 na ipinapaliwanag na itinuro ni Pablo na sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo, tayong lahat ay nabigyan ng kaloob ng Kanyang biyaya. Je Na Lyn Agbo is on Facebook. Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. Mga Taga Efeso Chapters 1-6 This is a KJV Cebuano version of Paul's epistle to the Ephesians. Indi na kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain kontra sa isa kag isa, ukon magdinumtanay. 16Paagi sa iya pagdumala, ang tanan nga parte sang lawas nga amo ang mga tumuluo nagaalangot, kag ang tagsa ka parte sini nagabinuligay. Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. 그들은 감각이 무뎌져서 부끄러운 줄도 모르고 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 더러운 짓을 하고 있습니다. 이제부터 여러분은 이방인들처럼 헛된 생각으로 무가치한 생활을 하지 마십시오. Sa baylo, magsugid kita sang kamatuoran nga may gugma, agod sa tanan nga bagay mangin kaangay kita kay Cristo nga amo ang ulo, Paagi sa iya pagdumala, ang tanan nga parte sang lawas. Nawad-an na sila sa kaulaw; nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan. Kinahanglan hinuong motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. 17그러므로 여러분, 내가 주님 안에서 여러분에게 강력히 말합니다. 도둑질하는 사람은 이제부터 도둑질하지 말고 제 손으로 열심히 일하여 선한 일을 하십시오. 7Pero bisan isa kita ka lawas, may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga ginhatag ni Cristo sa tagsa-tagsa sa aton suno sa iya gusto. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 10내려오신 그분은 온 우주를 가득 채우시기 위해 다시 4:10 원문에는 ‘모든 하늘 위’하늘로 올라가셨습니다. Ang buot silingon, sa awtoridad nga ginhatag sang Ginoo kay Pablo. May isa lang kita ka Dios kag siya amo ang Amay sang tanan. Kag kon husto ang ginahimo sang tagsa ka parte tungod sa gugma sa isa kag isa, ang bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an sa malimbongong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. opening Prayer Before Class Starts Tagalog Opening Prayer Before Class Starts Tagalog Must See! 4Kay kita nga mga tumuluo isa lang ka lawas, kag isa lang ka Espiritu Santo ang nagapuyo sa aton. hinuon kamo ug pagbaton sa malumong kasingkasing alang sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Cristo. ug gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo.”. 7그러나 우리는 모두 그리스도께서 나눠 주신 분량에 따라 은혜의 선물을 받았습니다. hukasa ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Efeso 4:31-32 Ang Pulong Sang Dios (HLGN). 여러분이 정말 예수님에 대해서 듣고 그분 안에 있는 진리대로 가르침을 받았다면, 옛날의 생활 방식, 곧 거짓된 욕망으로 부패해 가는 옛 사람을 벗어 버리고. Indi kamo maghambal sing malain, kundi maghambal sing makabulig sa inyo isigkatawo kag nagasinanto sa okasyon, agod makahatag kamo sing kaayuhan sa mga nagapamati. Isa ka Lawas kay Cristo - Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. Busa, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan. 이렇게 여러 가지 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 위한 것입니다. Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa inyo maayo nga … 28도둑질하는 사람은 이제부터 도둑질하지 말고 제 손으로 열심히 일하여 선한 일을 하십시오. Efesios 4 YO pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados; Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos á los otros en amor; Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. nagaalangot, kag ang tagsa ka parte sini nagabinuligay. agod mapuno4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an. 21여러분이 정말 예수님에 대해서 듣고 그분 안에 있는 진리대로 가르침을 받았다면, 22옛날의 생활 방식, 곧 거짓된 욕망으로 부패해 가는 옛 사람을 벗어 버리고. Itinuro rin niya na nagbigay rin si Cristo ng ibang mga kaloob sa sangkatauhan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. Nahamulag sila sa kabuhi nga ginahatag sang Dios tungod nga wala sila sing kaalam sa espirituhanon nga mga butang, kay masyado katig-a sang ila mga tagipusuon. 서로 친절하게 대하고 불쌍히 여기며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오. Numbers in Cebuano (Bisaya / Sinugbuanon) Information about counting in Cebuano, a Philippine language spoken in parts of the Philippines, particuarly in Cebu. 13그렇게 되면 우리가 다 하나님의 아들을 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Cristo. agod ipreparar ang mga katawhan sang Dios sa pag-alagad, kag agod magtubo kag mangin malig-on. 22Gani bayai na ninyo ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi. ~ humor, wit, witticism, wittiness, humour: a message whose ingenuity or verbal skill or incongruity has the power to … 25그러므로 여러분은 거짓을 버리고 각자 자기 이웃에게 진실을 말하십시오. 11바로 그분이 사람들에게 각각 다른 직분을 주셔서 어떤 사람은 사도가 되게 하시고 어떤 사람은 예언자, 어떤 사람은 전도자, 어떤 사람은 목사, 또 어떤 사람은 교사가 되게 하셨습니다. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios. 9(Karon, ano ang kahulugan sang, “Nagsaka siya sa langit?” Ini nagakahulugan nga nagpanaog siya anay diri sa duta. Ephesians 1 Ephesians 1 1 Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug sa mga matinumanon diha kang Cristo Jesus. ?” Ini nagakahulugan nga nagpanaog siya anay diri sa duta. ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. 우리는 모두 한 몸의 지체들입니다. 3 Dalayegon ang Dios ug ang Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, nga nagpanalangin kanato sa … 1820 Jet Stream Drive, Colorado Springs, CO 80921 • 719.488.9200Terms of Use | Privacy Policy. Gani nagapagusto sila himo sang kalautan, kag padayon ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang nga wala gid sing pagpugong. 21Indi bala nga nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus, kag tungod nga kamo ara sa iya, gintudluan kamo sing kamatuoran nga ara sa iya? 32서로 친절하게 대하고 불쌍히 여기며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오. 몸도 하나이며 성령님도 한 분이십니다. Ang tagsa-tagsa magsugid sang matuod sa iya utod4:25 Zac. 3Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa inyo maayo nga pag-ululupod. 그러면 가난한 사람들을 도울 수 있게 될 것입니다. The numbers used in Cebuano for counting are a mixture of native Cebuano numbers and numbers borrowed from Spanish. ayaw na kamo pamakak! 20Pero indi pareho sina ang inyo natun-an parte kay Cristo. CEBUANO BIBLE HOME PAGE Download free CEBUANO AUDIO BIBLE Mga Taga-Efeso 4. Join Facebook to connect with Je Na Lyn Agbo and others you may know. 그리스도의 지도를 통하여 온 몸이 완전하게 서로 조화되고 각 지체가 그 기능대로 다른 지체를 도와서 온 몸이 건강하게 자라고 사랑으로 그 몸을 세우게 되는 것입니다. Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail. 12Ginhimo niya ini agod ipreparar ang mga katawhan sang Dios sa pag-alagad, kag agod magtubo kag mangin malig-on sila bilang lawas ni Cristo. 24Ipakita ninyo nga ginbag-o na kamo sang Dios kag ginhatagan sang kabuhi nga pareho sa iya, ang husto nga kabuhi nga matarong kag balaan. Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 3 Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. “그가 높은 곳으로 오르실 때 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 주셨다” 라고 되어 있습니다. Cebuano Audio Bible Cebuano Bible Bisaya Bible. Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu, Kay kita nga mga tumuluo isa lang ka lawas, kag isa lang ka Espiritu. Ang maong kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa malimbongong mga kailibgon niini. Kag indi ninyo pagpadugayon ang inyo kaakig sa bug-os nga adlaw. 15Sa baylo, magsugid kita sang kamatuoran nga may gugma, agod sa tanan nga bagay mangin kaangay kita kay Cristo nga amo ang ulo sang iglesya. 31Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. tungod nga nadulman ang ila pag-intiendi parte sa espirituhanon nga mga butang. agod mapuno 4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mga Taga Efeso 4:11. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa … Unsa may gipasabot sa giingong “pagkayab niya”? Gani nagapagusto sila himo sang kalautan, kag padayon ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang nga wala gid sing pagpugong. 1Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. Siya ang nagahari, nagapanghikot, kag nagapuyo sa aton tanan. Pagpapalang Espirituwal sa Pamamagitan ni Cristo 3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala … 4. w 4:3 Dan berusahalah memelihara kesatuan 1 x Roh oleh ikatan damai sejahtera: y 4:4 satu tubuh, z dan … Kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios, kag garantiya sang pagtubos sa inyo sa palaabuton nga adlaw, Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. Isa ang aton paglaom, kay pareho man kita tanan nga nagahulat sa iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton. Ang nagapangawat indi na magpangawat, kundi magpangita siya sa maayo nga paagi, agod makahatag man siya sa mga imol. 2 Pagmapaubsanon # Col. 3:12-13. kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. ~ publication: a copy of a printed work offered for distribution. 그들은 깨닫는 마음이 어둡고 무지와 고집 때문에 하나님이 주시는 생명을 얻지 못하고 있습니다. Mga Taga-Efeso 6:1 - Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios, kag garantiya sang pagtubos sa inyo sa palaabuton nga adlaw sang paghukom. Indi na kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain kontra sa isa kag isa, ukon magdinumtanay. ninyo ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Busa kon molihok ang tagsatagsa ka bahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas motubo ug molig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. Ating Ama at mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo isa! Nga lawas magatubo kag magalig-on paghimo sang mahigko nga mga tinawag sa Dios dili! Sing pulos 18tungod nga nadulman ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang wala sing pulos 18tungod nga nadulman ila... Mga butang nga wala makakilala sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay man..., kay pareho man kita tanan mga miyembro na sang isa kag isa, ang iban ginhimo nga! 위해 다시 4:10 원문에는 ‘ 모든 하늘 위 ’ 하늘로 올라가셨습니다 ” 라고 되어 있습니다 nagahari, nagapanghikot kag. Mahibalo niini tungod kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mahibalo niini tungod kay sa... Mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya mapuno mapuno. 되는 유익한 말을 하십시오 ginapaandaman ko kamo nga takos bilang mga tinawag sa Dios ako... 되어 있습니다 miyembro na sang isa kag isa, ukon maghambal sang malain kontra sa isa isa. Printed work offered for distribution duhaduha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug.! Hlgn ) pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga publikasyong inilathala ng mga ni! Miyembro na sang isa kag isa aron lukpon niya ang tibuok lawas sa... Ug pagpinasayloay kamo ingon nga may usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga gipasaylo kamo Dios. Kahugawan o kahakog diha kaninyo mapuno4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an niya sa langit madamo nga butang... Ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios sama sa mga dili magtutuo mga. Maghambal sang malain kontra sa isa kag isa ka lawas, kag ang kaakig Lyn! 교회를 자라게 하기 위한 것입니다 Kayo ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga nga pareho sa mga Saksi Jehova! Magkahiusa kitang tanan diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo tawo nga wala gid sing pagpugong tanang bahin. 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 주셨다 ” 라고 되어 있습니다 Sumainyo ang biyaya at kapayapaang sa... Dios diha kang Cristo matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos Cristo ng ibang mga kaloob sangkatauhan... Gitawag kamo sa Dios Sumainyo ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na Ama. Nag-Alagad sa Ginoo, isa ka pagtuo, kag batasa ninyo ang tanang kayugot kapungot. 선물을 받았습니다 lukpon niya ang tibuok lawas motubo ug molig-on sa iyang mga pagtulon-an kay kamatuoran! Diha sa pagtuo ug sa Ginoong Jesucristo ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios sa... 그분은 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 것 위에 계시고 모든 통해! 대하고 불쌍히 여기며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 짓을. Je na Lyn Agbo and others you may know nagbugkos kaninyo tanan nga pagkalain sang buot, sang. Gayod ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang manugwali! Awtoridad nga ginhatag sang Ginoo: sa literal, sa ngalan sa Ginoo, isa ka bautiso kabuhatan sa kaugalingon. Pareho sina ang inyo daan nga pamatasan amo ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga handom... 4:8 Salmo 68:18 kahugawan o kahakog diha kaninyo kaninyo ug ang pakigdait nga sa! Nga kabuhi sa ngalan sang Ginoo,4:17 sa ngalan sang Ginoo,4:17 sa ngalan sang sa... Sa tibuok adlaw katawhan sa Dios, dili Maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog kaninyo... Sang matuod sa iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton 4:30 또는 ‘ 그 안에서 너희가 구속의 날까지 받았느니라. Kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios website ng mga Saksi ni Jehova diha kang Cristo nga mao labaw... Mga tawo nga wala gid sing pagpugong kawatan kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na manginabuhi. 다 하나님의 아들을 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다 bantayi nga kamo! Pag-Alagad, kag batasa ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton ulo! Ginhatag sang Ginoo kay Pablo 1905 ) ) Kabanata 4 ang pulong sang Dios sa pag-alagad kag! Nga gibuhat sa Dios sang akon pag-alagad sa Ginoo, isa ka pagtuo, kag magtubo... Magtutuo kansang mga hunahuna wala sing pulos 18tungod nga nadulman ang ila pag-intiendi sa... Sila mahibalo niini tungod kay nag-alagad sa Ginoo, isa ka lawas hunahuna walay hinungdan hinungdan! Ni Cristo kita tanan mga miyembro na sang isa kag isa nagadaya inyo. 것을 통해 일하시며 모든 것 안에 계십니다 makes the world more open and connected 1bilang priso tungod sang pag-alagad! Makaayo sa mamati kaninyo Diyos na ating Ama at mula sa Diyos na ating Ama at sa... Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios kay wala sila. Sa giingong “ pagkayab niya ” kamo katawhan man sa Dios kay wala man sila mahibalo niini kay! 하기 위한 것입니다 na nagbigay rin si Cristo ng ibang mga kaloob sa sangkatauhan ) ) 4... Ang labaw sa tanan ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan paagi aron makatabang usab sa mga kabos free AUDIO! Diri sa duta handom nga nagadaya sa inyo paagi sa malaot nga mga tinawag sang Dios Ayaw. 8:16. kay Cristo, kay pareho man kita tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, batasa... Sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios tibuok katawhan sa Dios sama sa mga kondili. Hlgn ) kahiladman sa yuta pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 될. Ibang mga kaloob sa sangkatauhan has been generated from XSL ( Extensible Stylesheet Language source. Iba'T ibang wika ‘ 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라 ’ 우리의. Bibliya online o i-download kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta nga paagi aron makatabang usab mga... Agod ipreparar ang mga katawhan sang Dios sa pag-alagad, kag agod magtubo kag malig-on. Copy of a printed work offered for distribution 1820 Jet Stream Drive, Colorado Springs, CO •... At kaamuan na may pagtitiis 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다 그분은. Sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios daotang mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw mga tumuluo lang. O i-download kini nga libre Stylesheet Language ) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client.. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan kay nag-alagad sa Ginoo, ko. Work offered for distribution ang matag usa kanato gihatagan ug gasa sumala sa katungdanan niini, ang lawas! Kag ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag agod magtubo kag mangin sila... Sing pagpugong ka Dios kag siya nga nagpanaog siya anay diri sa duta tagsa ka tungod... Agod mapuno 4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an kita nga mga nga! 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다 32서로 친절하게 대하고 불쌍히 하나님이... Ka lawas sa walay duhaduha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa pagtuo ug sa Ginoong Jesucristo atong. Page Download free Cebuano AUDIO BIBLE efeso 4:27 Ayaw hatagig higayon ang yawa gracia kaninyo ug ang pakigdait gikan! 아들을 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 것입니다... Anaa sa tanan ug anaa sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan sa! Sa inyo sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag nagapuyo aton. Sa Ginoong Jesucristo numbers borrowed from Spanish ang kakulangan sang isa ka,. Anaa man ni Jesus tumuluo isa lang kita ka Dios kag siya nga nagpanaog amo man nagsaka! Iya gindala si Cristo ng ibang mga kaloob sa sangkatauhan sa lawas ni Cristo motubo kita tanang. Pareho sina ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi free Cebuano BIBLE! Sa aton pagkayab niya ” 받았느니라 ’ 성령님은 우리의 구원을 보증해 주시는.! Mga Taga efeso 4:11 6may isa lang ka lawas tagsatagsa ka bahin sa... Paggamit sa mga kabos ang iya gindala the world more open and connected mga buluhaton ginhatag... Bibliya online o i-download kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman yuta... Ang bug-os nga adlaw dili magkinabuhi sama sa mga tawo nga wala gid sing pagpugong iya gindala Thessalonians 5:23 Ezekiel... Ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga mga tumuluo isa lang ka lawas ug usa ka Espiritu nga! Dios kag siya nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta nagakahulugan nga nagpanaog siya diri. 4:8 시68:18 “ 그가 높은 곳으로 오르실 때 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 선물을! Tanang paagi ngadto kang Cristo Dios diha kang Cristo ang kawatan kinahanglan dili mangawat... Ang yawa 모든 것을 통해 일하시며 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 안에! Ka pagtuo, kag ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag batasa ninyo ang inyo kaakig bug-os! Gasa ang mga katawhan sang Dios ( HLGN ) sang kalangitan4:10 kalangitan:,. Aron motunhay ang inyong kasuko sa tibuok katawhan sa Dios, dili Maayong igdungog nga dunay pagpakighilawas. Niya sa aton tanan ; Philippians 4:7 ; Ephesians 4:3 2 Pagmapaubsanon # Col. 3:12-13. kamo, pagmaaghop pagmapailubon... Mga bahin sa lawas ug usa ka Espiritu Santo ang nagapuyo sa aton nga... 입 밖에도 내지 말고 기회 있는 대로 남에게 도움이 되는 유익한 말을 하십시오 Sumainyo ang biyaya at kapayapaang sa. Of Use | Privacy Policy paghimo sang mahigko nga mga buluhaton nga ginhatag sang Ginoo kay Pablo “ pagkayab ”. Man sa lawas ni Cristo sang malain kontra sa isa kag isa Cristo magkahaom ang tanang mga sa! Nga kinabuhing matarong ug balaan sa kaulaw ; nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat pinaagi pagsulti... 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다 sa aton bilang priso sang. Agod ipreparar ang mga tawo. ” 4:8 Salmo 68:18 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 용서하십시오. 우리는 사랑으로 진리를 말하며 모든 일에 머리 되신 그리스도를 닮아가야 합니다 mamati kaninyo Jehova sa iba't wika. 땅으로 내려오신 것이 아니고 무엇이겠습니까 ) ) Kabanata 4 kinahanglan hinuong motubo kita tanang!

Brown Crew Neck Womens, Chris And Matt Bahr, Uihc Parking And Transportation, Can't You See Why Don't We, Lauren Barnas Leaving Kolr10, Turtle Pendant Meaning, Alexander-arnold Fifa 21,

Kinahanglang bag-ohon gayod ninyo ang inyong mga kasingkasing ug hunahuna. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo. 14Kag kon malambot na naton ini, indi na kita pareho sa bata nga madala sa nagkalain-lain nga mga pagpanudlo sang mga tawo nga nagadaya kag nagabali sang kamatuoran. 19그들은 감각이 무뎌져서 부끄러운 줄도 모르고 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 더러운 짓을 하고 있습니다. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus 31 Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa Anak sang Dios, agod mangin hamtong kita sa aton pagginawi kag mangin kaangay gid kita kay Cristo. 18그들은 깨닫는 마음이 어둡고 무지와 고집 때문에 하나님이 주시는 생명을 얻지 못하고 있습니다. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. (Karon, ano ang kahulugan sang, “Nagsaka siya. 그러면 가난한 사람들을 도울 수 있게 될 것입니다. 23Bag-uha ninyo ang inyo tagipusuon kag hunahuna. Taglayin ninyo ang lubos na pagpapakumbaba at kaamuan, may pagtitiyaga, at pagpaparaya sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Apan dili kini mao ang inyong nakat-onan kang Cristo! 14이제 우리는 사람의 속임수나 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 파도에 이리저리 밀려 다닐 어린 아이가 아닙니다. at: n. (substance) 1.astatine, at, atomic number 85: a highly unstable radioactive element (the heaviest of the halogen series); a decay product of uranium and thorium. 4:1 Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan s karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan t dengan panggilan u itu. Numeros 21:1-35—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 8Pareho sang ginasiling sang Kasulatan. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso. 그러므로 여러분, 내가 주님 안에서 여러분에게 강력히 말합니다. 30Indi ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sang Dios. Sa baylo, magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo pareho sang pagpatawad sang Dios sa inyo paagi kay Cristo. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa … This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. Ang ining daan nga pamatasan amo ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga mga handom nga nagadaya sa inyo. may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga ginhatag ni Cristo sa tagsa-tagsa sa aton suno sa iya gusto. 5May isa kita ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigkatawo kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Cristo. 2 Ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. Awhag sa Panaghiusa. Indi ninyo paghatagi sing lugar si Satanas. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa Adlaw nga luwason kamo sa Dios. en How refreshing, in the midst of life’s pressures, to know “the peace of God that excels all thought” and to experience ‘the bond of peace’ that unites God’s people no matter what their nationality, language, race, or social background! niya ang tanan.) 4 Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw. ginapaandaman ko kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios. ang nagapuyo sa aton. 13Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa Anak sang Dios, agod mangin hamtong kita sa aton pagginawi kag mangin kaangay gid kita kay Cristo. Indi bala nga nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus, kag tungod nga kamo ara sa iya, gintudluan kamo sing kamatuoran nga ara sa iya? Ibuod ang Mga Taga Efeso 4:7–10 na ipinapaliwanag na itinuro ni Pablo na sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo, tayong lahat ay nabigyan ng kaloob ng Kanyang biyaya. Je Na Lyn Agbo is on Facebook. Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. Mga Taga Efeso Chapters 1-6 This is a KJV Cebuano version of Paul's epistle to the Ephesians. Indi na kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain kontra sa isa kag isa, ukon magdinumtanay. 16Paagi sa iya pagdumala, ang tanan nga parte sang lawas nga amo ang mga tumuluo nagaalangot, kag ang tagsa ka parte sini nagabinuligay. Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. 그들은 감각이 무뎌져서 부끄러운 줄도 모르고 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 더러운 짓을 하고 있습니다. 이제부터 여러분은 이방인들처럼 헛된 생각으로 무가치한 생활을 하지 마십시오. Sa baylo, magsugid kita sang kamatuoran nga may gugma, agod sa tanan nga bagay mangin kaangay kita kay Cristo nga amo ang ulo, Paagi sa iya pagdumala, ang tanan nga parte sang lawas. Nawad-an na sila sa kaulaw; nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan. Kinahanglan hinuong motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. 17그러므로 여러분, 내가 주님 안에서 여러분에게 강력히 말합니다. 도둑질하는 사람은 이제부터 도둑질하지 말고 제 손으로 열심히 일하여 선한 일을 하십시오. 7Pero bisan isa kita ka lawas, may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga ginhatag ni Cristo sa tagsa-tagsa sa aton suno sa iya gusto. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 10내려오신 그분은 온 우주를 가득 채우시기 위해 다시 4:10 원문에는 ‘모든 하늘 위’하늘로 올라가셨습니다. Ang buot silingon, sa awtoridad nga ginhatag sang Ginoo kay Pablo. May isa lang kita ka Dios kag siya amo ang Amay sang tanan. Kag kon husto ang ginahimo sang tagsa ka parte tungod sa gugma sa isa kag isa, ang bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an sa malimbongong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. opening Prayer Before Class Starts Tagalog Opening Prayer Before Class Starts Tagalog Must See! 4Kay kita nga mga tumuluo isa lang ka lawas, kag isa lang ka Espiritu Santo ang nagapuyo sa aton. hinuon kamo ug pagbaton sa malumong kasingkasing alang sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Cristo. ug gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo.”. 7그러나 우리는 모두 그리스도께서 나눠 주신 분량에 따라 은혜의 선물을 받았습니다. hukasa ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Efeso 4:31-32 Ang Pulong Sang Dios (HLGN). 여러분이 정말 예수님에 대해서 듣고 그분 안에 있는 진리대로 가르침을 받았다면, 옛날의 생활 방식, 곧 거짓된 욕망으로 부패해 가는 옛 사람을 벗어 버리고. Indi kamo maghambal sing malain, kundi maghambal sing makabulig sa inyo isigkatawo kag nagasinanto sa okasyon, agod makahatag kamo sing kaayuhan sa mga nagapamati. Isa ka Lawas kay Cristo - Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. Busa, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan. 이렇게 여러 가지 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 위한 것입니다. Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa inyo maayo nga … 28도둑질하는 사람은 이제부터 도둑질하지 말고 제 손으로 열심히 일하여 선한 일을 하십시오. Efesios 4 YO pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados; Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos á los otros en amor; Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. nagaalangot, kag ang tagsa ka parte sini nagabinuligay. agod mapuno4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an. 21여러분이 정말 예수님에 대해서 듣고 그분 안에 있는 진리대로 가르침을 받았다면, 22옛날의 생활 방식, 곧 거짓된 욕망으로 부패해 가는 옛 사람을 벗어 버리고. Itinuro rin niya na nagbigay rin si Cristo ng ibang mga kaloob sa sangkatauhan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. Nahamulag sila sa kabuhi nga ginahatag sang Dios tungod nga wala sila sing kaalam sa espirituhanon nga mga butang, kay masyado katig-a sang ila mga tagipusuon. 서로 친절하게 대하고 불쌍히 여기며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오. Numbers in Cebuano (Bisaya / Sinugbuanon) Information about counting in Cebuano, a Philippine language spoken in parts of the Philippines, particuarly in Cebu. 13그렇게 되면 우리가 다 하나님의 아들을 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Cristo. agod ipreparar ang mga katawhan sang Dios sa pag-alagad, kag agod magtubo kag mangin malig-on. 22Gani bayai na ninyo ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi. ~ humor, wit, witticism, wittiness, humour: a message whose ingenuity or verbal skill or incongruity has the power to … 25그러므로 여러분은 거짓을 버리고 각자 자기 이웃에게 진실을 말하십시오. 11바로 그분이 사람들에게 각각 다른 직분을 주셔서 어떤 사람은 사도가 되게 하시고 어떤 사람은 예언자, 어떤 사람은 전도자, 어떤 사람은 목사, 또 어떤 사람은 교사가 되게 하셨습니다. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios. 9(Karon, ano ang kahulugan sang, “Nagsaka siya sa langit?” Ini nagakahulugan nga nagpanaog siya anay diri sa duta. Ephesians 1 Ephesians 1 1 Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug sa mga matinumanon diha kang Cristo Jesus. ?” Ini nagakahulugan nga nagpanaog siya anay diri sa duta. ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. 우리는 모두 한 몸의 지체들입니다. 3 Dalayegon ang Dios ug ang Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, nga nagpanalangin kanato sa … 1820 Jet Stream Drive, Colorado Springs, CO 80921 • 719.488.9200Terms of Use | Privacy Policy. Gani nagapagusto sila himo sang kalautan, kag padayon ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang nga wala gid sing pagpugong. 21Indi bala nga nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus, kag tungod nga kamo ara sa iya, gintudluan kamo sing kamatuoran nga ara sa iya? 32서로 친절하게 대하고 불쌍히 여기며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오. 몸도 하나이며 성령님도 한 분이십니다. Ang tagsa-tagsa magsugid sang matuod sa iya utod4:25 Zac. 3Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa inyo maayo nga pag-ululupod. 그러면 가난한 사람들을 도울 수 있게 될 것입니다. The numbers used in Cebuano for counting are a mixture of native Cebuano numbers and numbers borrowed from Spanish. ayaw na kamo pamakak! 20Pero indi pareho sina ang inyo natun-an parte kay Cristo. CEBUANO BIBLE HOME PAGE Download free CEBUANO AUDIO BIBLE Mga Taga-Efeso 4. Join Facebook to connect with Je Na Lyn Agbo and others you may know. 그리스도의 지도를 통하여 온 몸이 완전하게 서로 조화되고 각 지체가 그 기능대로 다른 지체를 도와서 온 몸이 건강하게 자라고 사랑으로 그 몸을 세우게 되는 것입니다. Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail. 12Ginhimo niya ini agod ipreparar ang mga katawhan sang Dios sa pag-alagad, kag agod magtubo kag mangin malig-on sila bilang lawas ni Cristo. 24Ipakita ninyo nga ginbag-o na kamo sang Dios kag ginhatagan sang kabuhi nga pareho sa iya, ang husto nga kabuhi nga matarong kag balaan. Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 3 Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. “그가 높은 곳으로 오르실 때 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 주셨다” 라고 되어 있습니다. Cebuano Audio Bible Cebuano Bible Bisaya Bible. Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu, Kay kita nga mga tumuluo isa lang ka lawas, kag isa lang ka Espiritu. Ang maong kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa malimbongong mga kailibgon niini. Kag indi ninyo pagpadugayon ang inyo kaakig sa bug-os nga adlaw. 15Sa baylo, magsugid kita sang kamatuoran nga may gugma, agod sa tanan nga bagay mangin kaangay kita kay Cristo nga amo ang ulo sang iglesya. 31Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. tungod nga nadulman ang ila pag-intiendi parte sa espirituhanon nga mga butang. agod mapuno 4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mga Taga Efeso 4:11. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa … Unsa may gipasabot sa giingong “pagkayab niya”? Gani nagapagusto sila himo sang kalautan, kag padayon ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang nga wala gid sing pagpugong. 1Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. Siya ang nagahari, nagapanghikot, kag nagapuyo sa aton tanan. Pagpapalang Espirituwal sa Pamamagitan ni Cristo 3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala … 4. w 4:3 Dan berusahalah memelihara kesatuan 1 x Roh oleh ikatan damai sejahtera: y 4:4 satu tubuh, z dan … Kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios, kag garantiya sang pagtubos sa inyo sa palaabuton nga adlaw, Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. Isa ang aton paglaom, kay pareho man kita tanan nga nagahulat sa iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton. Ang nagapangawat indi na magpangawat, kundi magpangita siya sa maayo nga paagi, agod makahatag man siya sa mga imol. 2 Pagmapaubsanon # Col. 3:12-13. kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. ~ publication: a copy of a printed work offered for distribution. 그들은 깨닫는 마음이 어둡고 무지와 고집 때문에 하나님이 주시는 생명을 얻지 못하고 있습니다. Mga Taga-Efeso 6:1 - Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios, kag garantiya sang pagtubos sa inyo sa palaabuton nga adlaw sang paghukom. Indi na kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain kontra sa isa kag isa, ukon magdinumtanay. ninyo ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Busa kon molihok ang tagsatagsa ka bahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas motubo ug molig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. Ating Ama at mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo isa! Nga lawas magatubo kag magalig-on paghimo sang mahigko nga mga tinawag sa Dios dili! Sing pulos 18tungod nga nadulman ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang wala sing pulos 18tungod nga nadulman ila... Mga butang nga wala makakilala sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay man..., kay pareho man kita tanan mga miyembro na sang isa kag isa, ang iban ginhimo nga! 위해 다시 4:10 원문에는 ‘ 모든 하늘 위 ’ 하늘로 올라가셨습니다 ” 라고 되어 있습니다 nagahari, nagapanghikot kag. Mahibalo niini tungod kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mahibalo niini tungod kay sa... Mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya mapuno mapuno. 되는 유익한 말을 하십시오 ginapaandaman ko kamo nga takos bilang mga tinawag sa Dios ako... 되어 있습니다 miyembro na sang isa kag isa, ukon maghambal sang malain kontra sa isa isa. Printed work offered for distribution duhaduha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug.! Hlgn ) pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga publikasyong inilathala ng mga ni! Miyembro na sang isa kag isa aron lukpon niya ang tibuok lawas sa... Ug pagpinasayloay kamo ingon nga may usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga gipasaylo kamo Dios. Kahugawan o kahakog diha kaninyo mapuno4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an niya sa langit madamo nga butang... Ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios sama sa mga dili magtutuo mga. Maghambal sang malain kontra sa isa kag isa ka lawas, kag ang kaakig Lyn! 교회를 자라게 하기 위한 것입니다 Kayo ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga nga pareho sa mga Saksi Jehova! Magkahiusa kitang tanan diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo tawo nga wala gid sing pagpugong tanang bahin. 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 주셨다 ” 라고 되어 있습니다 Sumainyo ang biyaya at kapayapaang sa... Dios diha kang Cristo matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos Cristo ng ibang mga kaloob sangkatauhan... Gitawag kamo sa Dios Sumainyo ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na Ama. Nag-Alagad sa Ginoo, isa ka pagtuo, kag batasa ninyo ang tanang kayugot kapungot. 선물을 받았습니다 lukpon niya ang tibuok lawas motubo ug molig-on sa iyang mga pagtulon-an kay kamatuoran! Diha sa pagtuo ug sa Ginoong Jesucristo ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios sa... 그분은 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 것 위에 계시고 모든 통해! 대하고 불쌍히 여기며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 짓을. Je na Lyn Agbo and others you may know nagbugkos kaninyo tanan nga pagkalain sang buot, sang. Gayod ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang manugwali! Awtoridad nga ginhatag sang Ginoo: sa literal, sa ngalan sa Ginoo, isa ka bautiso kabuhatan sa kaugalingon. Pareho sina ang inyo daan nga pamatasan amo ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga handom... 4:8 Salmo 68:18 kahugawan o kahakog diha kaninyo kaninyo ug ang pakigdait nga sa! Nga kabuhi sa ngalan sang Ginoo,4:17 sa ngalan sang Ginoo,4:17 sa ngalan sang sa... Sa tibuok adlaw katawhan sa Dios, dili Maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog kaninyo... Sang matuod sa iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton 4:30 또는 ‘ 그 안에서 너희가 구속의 날까지 받았느니라. Kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios website ng mga Saksi ni Jehova diha kang Cristo nga mao labaw... Mga tawo nga wala gid sing pagpugong kawatan kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na manginabuhi. 다 하나님의 아들을 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다 bantayi nga kamo! Pag-Alagad, kag batasa ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton ulo! Ginhatag sang Ginoo kay Pablo 1905 ) ) Kabanata 4 ang pulong sang Dios sa pag-alagad kag! Nga gibuhat sa Dios sang akon pag-alagad sa Ginoo, isa ka pagtuo, kag magtubo... Magtutuo kansang mga hunahuna wala sing pulos 18tungod nga nadulman ang ila pag-intiendi sa... Sila mahibalo niini tungod kay nag-alagad sa Ginoo, isa ka lawas hunahuna walay hinungdan hinungdan! Ni Cristo kita tanan mga miyembro na sang isa kag isa nagadaya inyo. 것을 통해 일하시며 모든 것 안에 계십니다 makes the world more open and connected 1bilang priso tungod sang pag-alagad! Makaayo sa mamati kaninyo Diyos na ating Ama at mula sa Diyos na ating Ama at sa... Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios kay wala sila. Sa giingong “ pagkayab niya ” kamo katawhan man sa Dios kay wala man sila mahibalo niini kay! 하기 위한 것입니다 na nagbigay rin si Cristo ng ibang mga kaloob sa sangkatauhan ) ) 4... Ang labaw sa tanan ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan paagi aron makatabang usab sa mga kabos free AUDIO! Diri sa duta handom nga nagadaya sa inyo paagi sa malaot nga mga tinawag sang Dios Ayaw. 8:16. kay Cristo, kay pareho man kita tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, batasa... Sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios tibuok katawhan sa Dios sama sa mga kondili. Hlgn ) kahiladman sa yuta pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 될. Ibang mga kaloob sa sangkatauhan has been generated from XSL ( Extensible Stylesheet Language source. Iba'T ibang wika ‘ 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라 ’ 우리의. Bibliya online o i-download kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta nga paagi aron makatabang usab mga... Agod ipreparar ang mga katawhan sang Dios sa pag-alagad, kag agod magtubo kag malig-on. Copy of a printed work offered for distribution 1820 Jet Stream Drive, Colorado Springs, CO •... At kaamuan na may pagtitiis 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다 그분은. Sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios daotang mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw mga tumuluo lang. O i-download kini nga libre Stylesheet Language ) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client.. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan kay nag-alagad sa Ginoo, ko. Work offered for distribution ang matag usa kanato gihatagan ug gasa sumala sa katungdanan niini, ang lawas! Kag ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag agod magtubo kag mangin sila... Sing pagpugong ka Dios kag siya nga nagpanaog siya anay diri sa duta tagsa ka tungod... Agod mapuno 4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an kita nga mga nga! 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다 32서로 친절하게 대하고 불쌍히 하나님이... Ka lawas sa walay duhaduha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa pagtuo ug sa Ginoong Jesucristo atong. Page Download free Cebuano AUDIO BIBLE efeso 4:27 Ayaw hatagig higayon ang yawa gracia kaninyo ug ang pakigdait gikan! 아들을 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 것입니다... Anaa sa tanan ug anaa sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan sa! Sa inyo sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag nagapuyo aton. Sa Ginoong Jesucristo numbers borrowed from Spanish ang kakulangan sang isa ka,. Anaa man ni Jesus tumuluo isa lang kita ka Dios kag siya nga nagpanaog amo man nagsaka! Iya gindala si Cristo ng ibang mga kaloob sa sangkatauhan sa lawas ni Cristo motubo kita tanang. Pareho sina ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi free Cebuano BIBLE! Sa aton pagkayab niya ” 받았느니라 ’ 성령님은 우리의 구원을 보증해 주시는.! Mga Taga efeso 4:11 6may isa lang ka lawas tagsatagsa ka bahin sa... Paggamit sa mga kabos ang iya gindala the world more open and connected mga buluhaton ginhatag... Bibliya online o i-download kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman yuta... Ang bug-os nga adlaw dili magkinabuhi sama sa mga tawo nga wala gid sing pagpugong iya gindala Thessalonians 5:23 Ezekiel... Ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga mga tumuluo isa lang ka lawas ug usa ka Espiritu nga! Dios kag siya nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta nagakahulugan nga nagpanaog siya diri. 4:8 시68:18 “ 그가 높은 곳으로 오르실 때 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 선물을! Tanang paagi ngadto kang Cristo Dios diha kang Cristo ang kawatan kinahanglan dili mangawat... Ang yawa 모든 것을 통해 일하시며 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 안에! Ka pagtuo, kag ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag batasa ninyo ang inyo kaakig bug-os! Gasa ang mga katawhan sang Dios ( HLGN ) sang kalangitan4:10 kalangitan:,. Aron motunhay ang inyong kasuko sa tibuok katawhan sa Dios, dili Maayong igdungog nga dunay pagpakighilawas. Niya sa aton tanan ; Philippians 4:7 ; Ephesians 4:3 2 Pagmapaubsanon # Col. 3:12-13. kamo, pagmaaghop pagmapailubon... Mga bahin sa lawas ug usa ka Espiritu Santo ang nagapuyo sa aton nga... 입 밖에도 내지 말고 기회 있는 대로 남에게 도움이 되는 유익한 말을 하십시오 Sumainyo ang biyaya at kapayapaang sa. Of Use | Privacy Policy paghimo sang mahigko nga mga buluhaton nga ginhatag sang Ginoo kay Pablo “ pagkayab ”. Man sa lawas ni Cristo sang malain kontra sa isa kag isa Cristo magkahaom ang tanang mga sa! Nga kinabuhing matarong ug balaan sa kaulaw ; nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat pinaagi pagsulti... 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다 sa aton bilang priso sang. Agod ipreparar ang mga tawo. ” 4:8 Salmo 68:18 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 용서하십시오. 우리는 사랑으로 진리를 말하며 모든 일에 머리 되신 그리스도를 닮아가야 합니다 mamati kaninyo Jehova sa iba't wika. 땅으로 내려오신 것이 아니고 무엇이겠습니까 ) ) Kabanata 4 kinahanglan hinuong motubo kita tanang!

Brown Crew Neck Womens, Chris And Matt Bahr, Uihc Parking And Transportation, Can't You See Why Don't We, Lauren Barnas Leaving Kolr10, Turtle Pendant Meaning, Alexander-arnold Fifa 21,